Služby

Půjčování naučné literatury a beletrie pro děti i dospělé
 
Počet svazků v knihovně: 4 251
 
Předplatné periodik: Zahrádkář, ABC
 
Bezplatný přístup na internet
 
Knihovna využívá automatizovaný knihovnický systém Clavius REKS
 
 
 
Kontakt: Ingrid Shejbalová  E-mail: naimanova@libesice.cz