Akce v knihovně

2017

Místní knihovna Liběšice
otevírá  
od  20. listopadu 2017


KNIŽNÍ  BURZU

Přijďte se podívat a možná si vyberete knihy dle svého zájmu, které si
můžete odnést domů.12.10.2017 – návštěva knihovny – 15 dětí z 6. třídy 


Povídání o knihovně a knížkách, o činnosti obecního úřadu – zastupitelstvo a rada obce, části obce Liběšice a péče o ně, matrika, hřbitovy, spolky – to vše děti zajímalo. 

Návštěva krajské vědecké knihovny v Liberci


Knihovníci z litoměřického okresu navštívili ve středu 17. května krajskou vědeckou knihovnu v Liberci. Mezi nimi byla i knihovnice z Liběšic. Prohlédli si nádhernou novou budovu knihovny a za doprovodu a odborného výkladu navštívili všechna její oddělení. Nejen čtenáři, ale i návštěvníci mohou přijít a strávit čas zde, zajít do hudebního oddělení, kde je mnoho CD i jiných hudebních a mluvených nabídek a kde půjčují i různé hry. V knihovně pro děti a mládež je i hrací koutek pro nejmenší. Najdeme zde studijní knihovnu a také knihovnu všeobecnou, grafické studio a knihařskou dílnu. Návštěvník si zde může zajít do čítárny denního tisku a otevřená je i kavárna. Pořádáno je zde mnoho různých akcí.
Nabídka knihovny je opravdu velmi široká a každý si najde něco pro sebe.15. 3. a 21. 3.2017 jsme s žáky IV. a V. třídy navštívili místní knihovnu na OÚ Liběšice. Paní Zenkerová děti přivítala, seznámila je s vybavením knihovny a roztříděním knih, vybídla je, aby si prohlédly knihy, které je zajímají, případně si v nich četly a nabídla možnost stát se členy knihovny. Nebyla to naše první návštěva v této knihovně a děti se na schůzku s paní Zenkerovou těšily. Některé hned na místě zaplatily poplatek, aby si mohly půjčovat knihy. Pěkným překvapením bylo vyhodnocení a předání knihy M. Matičkové za nejlepšího čtenáře v roce 2016.
Mgr. J. Lhotová

Fotografie zde...Noc s Andersenem v Liběšicích

Již počtvrté byla připravena pro děti v liběšické knihovně Noc s Anderesnem. Letos se přihlásilo 18 dětí a zúčastnilo se jich 13. Akci připravila paní knihovnice Jaroslava Zenkerová tradičně se svými kamarádkami – hasičkami a ty se snažily, aby byl program přitažlivý. Po předání dětí rodiči jsme vyrazili na „Naučnou stezku“ obcí a cestou hledali schované lístečky s otázkami, které se týkaly zájmů a života dětí i dění v naší obci. Cílem byl sportovní areál. Tam nás již čekali sportovci s předsedou Sportovního klubu a trenérem dětí, aby nám vše ukázali a seznámili nás s jejich činností. Děti si prohládly hřiště, kabiny i společenskou místnost s poháry z různých turnajů. A pak na fotbalové hřiště, kde byly připraveny ukázky z tréninku fotbalistů, což je velice zaujalo a vyzkoušely si to také. Moc je to bavilo. Opekli jsme si buřty a velmi spokojeni jsme se vrátili do knihovny.

Tam se děti usadily, vybraly si knížky a každý přečetl krátký úryvek. Velmi příjemná byla návštěva pana H.CH.Andersena, který si přišel s dětmi popovídat o svém životě a díle. Otázek bylo mnoho a děti zajímalo úplně všechno. Potom, po malé večerní svačince, byly pro děti připravené zábavné soutěže se sladkou odměnou. A jelikož byla akce zaměřena na výročí časopisu „Čtyřlístek“, děti čekaly vystřihovánky jako skládačky těchto postaviček – jejich vymalování a složení, Každý si vybral svou postavičku a všem se povedly. Odnesly si je domů na památku. Následovalo divadlo, na které se děti moc těšily. Připraveny byly kostýmy a pódium s kulisami jako vesnička Třeskoprsky s chaloupkou, autobusovou zastávkou a jízdním řádem tam i zpět.

A děti se vyžívaly v přípravách a vymýšlení divadelního představení. Rozdělily se na hochy a děvčata a obě skupiny předvedly dvě krátké pohádkové hry. Publikum ocenilo každý výstup potleskem.

Po půlnoci všichni ulehli na připravená polní lůžka na zemi a na dobrou noc přečetla paní knihovnice dvě pohádky H.CH. Andersena, při nichž všichni spokojeně usnuli. Po ranním budíčku, po snídani a zabalení batohů bylo připraveno ještě jedno překvapení - hledání pokladu. Ten čekal na děti velice dobře schovaný, ale nakonec se našel a děti si rozdělily hromadu sladkostí. Na závěr ještě rozdala paní knihovnice všem pohledy z akce, Čtyřlístek vydaný přímo k Noci s Andersenem, Pamětní listy a velikonoční kalendář čokoládek Šmoulů. A hurá za rodiči, kteří jič čekali na své ratolesti.

Tak na shledanou zase za rok.


2016

Metodická návštěva knihovníků Litoměřicka v Parlamentní knihovně v Praze

Noc s Andersenem

Již potřetí jsme připravili v naší liběšické knihovně „Noc s Andersenem.
Po předcházejících úspěšných letech, kdy se dětem vždy prožitá noc mimo domov moc líbila, jsme připravili opět zajímavý program.
Sešla se výborná parta devíti dětí, o které se staraly již tradičně místní hasičky v čele s paní knihovnicí.
Po přivítání jsme se vypravili po naší obci a děti hledaly ukryté lístečky s různými úkoly a otázkami. Nakonec jsme dorazili na střelnici, kde nás očekávali myslivci. Ukázali dětem trofeje a seznámili je s činností myslivců. Všichni se zájmem poslouchali a velice je zajímalo úplně všechno a ještě dlouho padaly dotazy. A jelikož jsme byli na střelnici, byly připravené i terče a vzduchovky a děti si mohly zastřílet.

Nakonec jsme si opekli buřty a hurá zpátky do knihovny.
Děti ještě maličko posvačily a pak na ně čekal pan spisovatel Václav Čtvrtek, který má letos 40. výročí úmrtí. Děti byly nadšené a padaly neuvěřitelné dotazy. Bylo vidět, že tato beseda je moc potěšila.
A protože jsme v knihovně, každý si vybral nějakou svou oblíbenou knížku a přečetl všem krátký úryvek.
Přesunuli jsme se a pokračovali v programu – malovaly se obrázky z pohádek Václava Čtvrtka na památku na dnešní noc.
A potom něco veselého a tvořivého – připravena byla výroba větrníků. Každý si jeden vyrobil a odnesl si ho domů.
Neuvěřitelně rychle ubíhal čas a my jsme se přiblížili k tomu, na co se děti nejvíce těšily – měly připravené pódium s oponou a kostýmy pro divadelní vystoupení. Všichni dospělí tvořili obecenstvo a děti si sami připravovaly vše potřebné. Nejprve představení na moderní volné téma a potom následovala pohádka „O perníkové chaloupce“. Obecenstvo jejich výkon odměnilo vždy bouřlivým potleskem.
A o půlnoci nastal čas uložit se ke spánku – nocovali jsme na sále nedaleko knihovny, kde jsme si ustlaly a zalehly. Krásně se usínalo při čtení pohádek H.CH.Andersena – nejprve „Malá mořská víla“, která má letos své 180. výročí vzniku, a potom „Pastýřka a kominíček“ a nakonec ještě „Ošklivé káčátko“. Ale to už paní knihovnice nedočetla, protože nastalo hrobové ticho a když se rozhlédla kolem, všichni už spali.
Ráno se nikomu nechtělo vstávat, ale ještě bylo pro děti připraveno jedno překvapení – hledal se poklad. Samozřejmě se našel – byl to pytel sladkostí. Každý dostal svůj díl a pak honem sbalit věci, nasnídat se a na rozloučenou ještě „Pamětní list“ na pohádkovou „Noc s Andersenem“, blikající balónek a bublifuk pro radost.
Na shledanou příští rok.


Vyhodnocení soutěže „Nejpilnější čtenář roku 2015“

Děti:
Semík Marek
Křikava Štefan
Matička Ondřej

Dospělí:
Hettová Ivana
Široká Milena
Rousková Kristina


2015

„Vánoční přání“
V pondělí 14.12.2015 byla vyhodnocena soutěž „Vánoční přání“, kterou vyhlásila místní knihovna v Liběšicích.
Sešlo se nám celkem 60 krásných obrázků, na kterých byla namalovaná přáníčka dětí. Z celkového množství bylo 9 obrázků z Mateřské školy, 23 obrázků od dětí z 2. třídy, 13 obrázků poslaly děti z 3. třídy a 13 obrázků bylo od dětí z 5. třídy. A ještě jsme obdrželi do poštovní schránky 2 obrázky od sourozenců Božíkových.
Všechny obrázky byly moc pěkné a přejeme dětem, aby pod vánočním stromečkem objevily právě ty dárečky, které si přejí.
A jako odměnu přinesla všem dětem paní knihovnice čokoládové figurky, které jim rozdala v jejich třídách ve škole.
Hodně dětí, které se soutěže zúčastnilo, chodí do naší knihovny a jsou našimi čtenáři. Těšíme se i na ty, které k nám jistě najdou v budoucnu cestu také.

Fotografie zde..

„Máme rádi zvířátka“
Místní knihovna v Liběšicích vyhlásila soutěž pro malé čtenáře, které se zúčastnilo celkem 24 dětí.
Vyhodnocení bylo v pondělí 9.11.2015.
Paní knihovnice Jaroslava Zenkerová navštívila třídu Myšek v místní Mateřské škole a přinesla dětem za jejich obrázky, k jejich velké radosti, sladkou odměnu. Devět dětí namalovalo celkem třináct obrázků ze svých oblíbených pohádek. Někteří namalovali dokonce obrázky dva. Pochválila děti za jejich šikovnost a slíbila, že knihovna připravuje ještě jednu akci pod stromeček, do které se budou moci také přihlásit.
Další skupina dětí navštívila místní knihovnu, kde proběhla druhá část vyhodnocení této soutěže.
Byly to děti z třetí třídy paní učitelky Mgr. Jiřiny Lhotové, která je vede k čtení a povídají si přečtených knihách. Do soutěže odevzdalo své obrázky celkem deset dětí a ty již uvedly i název pohádkové knížky, autora a někteří i ilustrátora. Za své výtvory obdržely sladkou odměnu, která jim udělala velkou radost. Popovídali jsme si o zdejší knihovně a knížkách, které si mohou prohlédnout a přečíst. Někteří jsou již našimi čtenáři a knihovnu navštěvují delší dobu.
Určitě se opět zapojí do další akce knihovny a přijdou se i podívat a přečíst zajímavé knížky.
Paní knihovnice se s dětmi rozloučila a slíbila uspořádat další akci.
Vyhodnocení zde...
 

Mateřská škola v knihovně

Třída Myšek z místní mateřské školky navštívila ve středu 21.10.2015 obecní knihovnu. Děti přinesly své první výkresy do soutěže „Máme rádi zvířátka“, kterou vyhlásila knihovna a děti mají namalovat zvířátka ze své oblíbené pohádkové knížky. Popovídali jsme si o zvířátkách a pro 14 malých návštěvníků byly připraveny knížky se zvířátky, které v knihovně máme. O knížky byl velký zájem a šly z ruky do ruky. Paní učitelka dětem přečetla i říkanky o zvířátkách a řadu z nich děti znaly.

Při odchodu si odnesly jako dárečky obrázky – vymalovánky.
Budeme se těšit na další návštěvu zase za měsíc.


„Noc s Andersenem“ v knihovně v Liběšicích

V pátek 27. března 2015 v 18,00 hodin se sešlo 19 dětí v knihovně v Liběšicích a těšilo se na to, co je čeká na noční akci „Noc s Andersenem“, kterou pořádala liběšická knihovna poprvé v roce 2014.
O děti se starala po celou dobu paní knihovnice a další čtyři její pomocnice - hasičky z místního hasičského sboru.
Po odložení všech svých batohů se děti vydaly na procházku obcí. Zastavily se u dvou panelů „Naučné stezky“, která je v obci vybudovaná.
Cestou hledaly poschovávané papírky s dotazy např. na to, co v naší obci máme zajímavého, co by chtěly nového a nebo kam by se chtěly podívat na prázdniny. Cílem jejich procházky byla hasičská zbrojnice, kde je čekali liběšičtí hasiči. Každý si mohl vyzkoušet výstroj hasičů a hlavně prolézt hasičská auta. To bylo něco pro kluky i holky.
A pak hurá na baštu - opékaly se buřty, na kterých si všichni pochutnali. Rozloučili jsme se s našimi hasiči a za tmy se vrátili v pořádku do knihovny. Tam už na nás čekal pan spisovatel Jan Drda. S ním si děti pobesedovaly o všem co je zajímalo z jeho života a z jeho knížek. Otázek bylo hodně a moc je to bavilo.
Potom si každý vybral knížku, z které přečetl malý úryvek ostatním a o vybrané knize jsme si popovídali.
Po takových zážitcích přišla k chuti večeře, kterou si děti přinesly z domova a k ní se podával výborný čaj.
Následovaly soutěže – pro malé hádanky pohádkových postaviček a pohádkových písniček, pro větší byla připravena vědomostní soutěž se zajímavými otázkami, hlavolamy a zábavné soutěže.
Pro pobavení všech bylo nafukování balónků a komu vypuštěný balónek nejdál doletí.
Abychom měli na tuto noc památku, namaloval každý jeden obrázek do právě založené „Nocležní knihy“ .
A následovala výroba papírových postaviček a zvířátek pro hradí divadla. Děti vystřihovaly a malovaly pohádkové postavičky a zvířátka, která se připevnila na tyčky. Utvořily se skupinky a vymýšlely pohádky, které potom předvedly ostatním. Jedno kolo bylo málo, děti si přály ještě další.
Večer nám velice rychle utekl a najednou byl čas na spaní.
Pravda, některým se ještě nechtělo, ale většina byla již unavena.
Na dobrou noc paní knihovnice přečetla pohádku od Jana Drdy „Dařbuján a Pandrhola“, při které téměř všichni usnuli.
Budíček se nemusel troubit – všichni se vzbudili sami a hajdy na snídani. Maminky upekly buchty a různé dobroty a paní vedoucí jim uvařily čaj.
A překvapení nakonec – bylo vyhlášeno hledání pokladu. Samozřejmě se poklad našel a když se otevřel, vysypala se hromada bonbónů, které si děti rozdělily a odnesly domů.
Závěrem děti dostaly Pamětní listy a paní knihovnice všechny pochválila, protože byly opravdu úžasné a vše co bylo pro ně připraveno je velice zajímalo. Poděkování patří i všem, kteří se o děti starali.
Rozloučili jsme se a hurá k rodičům, kteří již čekali na své ratolesti.
Budeme se těšit zase na příští rok – moc se nám to líbilo.

FOTOGRAFIE ZDE...Kontakt: Ingrid Shejbalová  E-mail: naimanova@libesice.cz